top of page

יהדות לוב

יהדות לוב היא עתיקת יומין. מסמכים היסטוריים מראים כי ראשית ההתיישבות היהודית בלוב החלה בקירנאיקה זמן מה לאחר חורבן בית ראשון במאה ה-6 לפני הספירה. הגירה נוספת התרחשה במאות ה-3 ו-2 לפני הספירה תחת שלטונם של תלמי הראשון ואנטיוכוס (בהתאמה).

 

היהודים שגרו בלוב עד למאה ה -16, סבלו מרדיפות והגליות חוזרות ונשנות על ידי השלטונות. תמורה משמעותית וחיובית במצבם החלה עם כיבוש לוב על ידי האימפריה העות'מאנית בשנת 1551. עם גירושם של היהודים מספרד ומפורטוגל, האימפריה העות'מאנית פתחה את שעריה בפניהם. לוב לא הייתה יוצאת דופן, והשלטון העות'מאני שם קיבל בברכה את היהודים הספרדים והפורטוגזים. קבלתם בלוב הובילה להתאוששות כלכלית והתאוששות מסוימת בתחום החינוך. מעבר לכך, בעקבות הגעתם החל גל של התעוררות רוחנית-דתית שהיוותה בסיס לצמיחתם של רבנים גדולים בתורה וחיי דת עשירים בלוב.

 

שגשוג זה נשמר בקרב הקהילות היהודיות גם בתקופת הקראמנלים (1835-1711) ובחסותה החלה להתגבש ישות יהודית לובית עצמאית. אולם, שינויים רבים בשלטון לאורך השנים הובילו ליחס קשה כלפי הקהילה היהודית. כך למשל, הספרדים החלו בטריפולי אינקוויזיציה שהובילה להתפרקות הקהילה היהודית בעיר.

 

בשנת 1835 חיזקה האימפריה העות'מאנית שוב את אחיזתה בלוב ושינוי זה הוביל לרווחה בקרב הקהילה היהודית שבאה לידי ביטוי בין היתר בעלייה בתחושת הביטחון האישי ומתן אוטונומיה משמעותית יותר. גם בהיבט הכלכלי היהודים חוו פריחה ורובם עסקו בפעילות מסחרית תוך שהם רוקמים קשרים עם האוכלוסייה הלא יהודית. בנוסף, החל תהליך עיור בקרב הקהילה והיהודים עזבו את תחום החקלאות לצורך עיסוק באומנות ומקצועות חופשיים. ליהודים היה גם יתרון בתחום המסחר, כיוון שיכלו לסחור ישירות עם הנשים המוסלמיות, דבר שלא היה אפשרי עבור הסוחרים המוסלמים.

יחד עם הרווחה הכלכלית וההיטמעות בקרב האוכלוסייה הלא יהודית, היהודים נאלצו לשלם מחיר יקר של חובת גיוס לצבא הטורקי.  בשנים 1911 – 1912 פרצה המלחמה האיטלקית – עות'מאנית ובעקבותיה השלטון בלוב עבר לידי האיטלקים. גם בתקופת האיטלקים בשנים הראשונות, מצבם של היהודים היה טוב יחסית.

 

בשנים  1949 ועד שלהי 1952 החלה עליה גדולה של יהדות לוב אל ארץ ישראל בעקבות פרעות שהתחוללו בלוב.

 

קהילת יהודי ספרד ופורטוגל היוו חלק מרכזי ונכבד מהאוכלוסיה היהודית בלוב ועל כן, אם אבות אבותיכם הגיעו מלוב, הרי שקיימת סבירות גבוהה מאוד שגם אתם זכאים לאזרחות הפורטוגלית.

 

לבדיקת זכאותכם כעת לחצו כאן

תודה על התעניינותכם, נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

לבדיקת זכאות בחינם

bottom of page