top of page

יהדות טורקיה

בקרב ארצות האסלאם יהדות טורקיה הינה הגדולה ביותר מתוך הקהילות היהודיות שעודן מתקיימות במאה-21. עד סוף 2020 חיו בטורקיה כ-15 אלף יהודים, מרביתם באיסטנבול ואיזמיר.  

 

יהדות טורקיה הייתה ידועה כקהילה גדולה ושוקקת, שהשפיעה רבות על העולם היהודי ובפרט על החברה היהודית במזרח התיכון ובבלקן.

ניצנים של הקהילה היהודית בטורקיה נראו כבר בימי הבית השני, כאשר עדות לכך היא בין היתר, שרידי בית הכנסת העתיק בעיר סרדיס, בירתה של ממלכת לידיה ששטחה חלש על חלקה המערבי של טורקיה, הסמוך לאיזמיר.

 

נדבך חשוב בהיסטוריה של יהדות טורקיה התרחש לפני כ- 400 שנה כאשר יהודים רבים הגיעו לטורקיה לאחר שגורשו מספרד ופורטוגל. הגעתם לטורקיה נבעה ממדיניות שהטמיע שליט האימפריה העות'מאנית לפיה יהודים התקבלו בברכה לשטח הממלכה.

 

על רקע זה הפכה הלאדינו לשפה שגורה בקהילה היהודית, והיהודים ברחבי האימפריה ובפרט בטורקיה בלטו בתרומתם לענפי המסחר, המדע והתרבות.

 

במאה ה-19 דעך כוחה של האימפריה העות'מאנית עד לנפילתה הסופית במלחמת העולם הראשונה. כתוצאה מכך, הקהילה היהודית איבדה מכוחה והצטמצמה.

 

נפילת האימפריה הובילה את אנשי הקהילה להגר ובפרט לארץ ישראל.

 

שמות משפחה נפוצים בקרב אלו שהשתייכו לקהילה היהודית בטורקיה היו בין היתר  גמליאל, אברבאנל, קרקו, קונפי, ביצ׳צו, בכר, בן-בסט, בן-ששון ועוד. שמות משפחה אלה נפוצים גם היום בישראל ומהווים הלכה למעשה את דור ההמשך של יהודי ספרד ופורטוגל.

בשל הגעתם של יהודי ספרד ופורטוגל לטורקיה עת הגירוש, החוק הפורטוגלי משנת 2015, מעניק להם זכאות לאזרחות פורטוגלית. אם סבא או סבתא שלכם הגיעו מטורקיה, ויש לכם דרך בסיסית להוכיח זאת, הזכאות לאזרחות פורטוגלית נפתחת עבורכם וכל שעליכם לעשות הוא לפתוח בהליך לקבלת האזרחות המיוחלת.

תודה על התעניינותכם, נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

לבדיקת זכאות בחינם

bottom of page