top of page

יהדות תוניסיה

תיעוד ראשוני של התיישבות היהודית בתוניסיה ניתן למצוא לפני כ- 2300 שנים, כאשר היהודים הגיעו לאזור יחד עם הפיניקים באוניות. בימי הביניים נכבשה תוניסיה על ידי הצבא המוסלמי בראשותו של הגנרל עוקבה בן נאפע ובדומה למדינות שחיו תחת האסלאם, היהודים הוגדרו כדימים ונאכפו עליהם מגבלות של חוקי העומר. אולם, תקופתם הקשה ביותר של יהודי תונסיה בימי הביניים הייתה בתקופת שושלת אל-מוואחידון שהעמיד בפניהם בחירה – להתאסלם או להיהרג. רבים בחרו למות בעוד שאחרים התאסלמו וכך כמעט שלא נותרו יהודים בתוניסיה באותה העת.

 

השושלת החפצית ששלטה לאחר אל-מוואחידון אכפה את חוקי העומר בקפדנות, אך מקרי האלימות ורדיפת היהודים חדלו, ואט אט היהודים החלו לשקם את הקהילה הקטנה והפצועה. מי שסייע להם רבות בכך היו היהודים שגורשו מספרד ופורטוגל אשר הגעתם אפשרה לשקם ולבנות את הקהילה.

 

במאה ה – 18  חל שינוי נוסף לטובה במעמדה של הקהילה היהודית. הדומנינטיות של הכוחות האירופאים באיזור מתגברים ואלו מסייעים ליהודים להעמיד לדין את אלו שפגעו בהם. כמו כן, צרפת כובשת את תוניסיה וביחד עם כיבושה, ההגנה על היהודים הייתה בשיאה ונפתחו להם אפשרויות כלכליות רבות לרבות קשרי מסחר עם יבשת אירופה.

 

בד בבד באותה תקופה ישנה עליה נוספת של יהודים ספרדים מליבורנו שסייעה רבות לשיקום האוכלוסיה היהודית המקומית. כינוים היה הגורנים.

 

במאה -19 החלה להתגבש תרבות יהודית עשירה בתוניסיה ומלומדים רבים ומשמעותיים בהיסטוריה של העם היהודי החלו לצמוח שם, ביניהם: יעקב שמלה, אליעזר פרחי, שלום פלאח ועוד.

 

תקופת פריחת היישוב היהודי הסתיימה במלחמת העולם השנייה עקב שיתוף הפעולה בין משטר וישי ששלט בתוניסיה וגרמניה. בשיא תקופת השפל ביחס כלפי היהודים גרמניה הנאצית החליפה את המשטר הצרפתי ששלט באיזור ובהתאם לתורת המפלגה יהודים רבים נשלחו למחנות ריכוז ורכושם הוחרם. משקיבלה תוניסיה את עצמאותה חזרה מידי צרפת לאחר הניצחון על הגרמנים, החלו יהודים רבים לעלות לארץ ישראל בעקבות חששם שמא יתפסו על ידי התוניסאים כמקורבים לשלטון הצרפתי.

 

 

החוק הפורטוגלי משנת 2015, מעניק זכאות לאזרחות פורטוגלית לצאצאי תוניסיה. אם אבות אבותיכם הגיעו מתוניסה, ישנה סבירות גבוהה מאוד שגם אתם זכאים לאזרחות.

 

לבדיקת זכאותכם עכשיו לחצו כאן.

תודה על התעניינותכם, נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

לבדיקת זכאות בחינם

bottom of page